WEBTHÔNGTINĐIỀUHÀNH PGD&ĐT VB

WEBSITE CÁNHÂNQUẢNTRỊ

Tài nguyên dạy học

Thời gian là vàng

WEB GV VỤ BẢN

http://vananh7680.violet.vn/ http://violet.vn/th-leloi-namdinh http://violet.vn/th-kimthai-namdinh http://violet.vn/th-tamthanh-namdinh http://violet.vn/th-quangtrung-namdinh http://violet.vn/thcs-kimthai-namdinh http://violet.vn/thcs-conghoa-namdinh http://violet.vn/thcs-lienbao-namdinh http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh http://vananh7680.violet.vn/ http://violet.vn/hoaikiencuong/ http://violet.vn/huongtyleloi/ http://violet.vn/hophung12/ http://violet.vn/lanhuongnd/ http://violet.vn/namanh2874/ http://violet.vn/quyducvu75/ http://violet.vn/th-tamthanh-namdinh/ http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh/ http://violet.vn/uythu75/ http://violet.vn/Thuy-hvt/ http://violet.vn/nguyenhoi/ http://violet.vn/khanhtg/ http://violet.vn/anhleducnd/ http://violet.vn/vanbien-thl-vb/ http://violet.vn/lienbaond/ http://violet.vn/vuluan/ http://violet.vn/phamson512/ http://violet.vn/hoangkhoi1983/ http://violet.vn/phamtuuyen/ http://violet.vn/nhuongthuong76/ http://violet.vn/lethanhhuong1981/ http://violet.vn/hongcoison197/ http://violet.vn/thcshophung/ http://violet.vn/tuankhoa0606/ http://violet.vn/anhkaka1316/ http://violet.vn/thcs-thanhloi-namdinh/ http://violet.vn/thcs-thanhloi-namdinh/ http://violet.vn/hongquang_ch/ http://violet.vn/thcs-thitrangoi-namdinh/ http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh/ http://violet.vn/hoangoanhgd/ http://violet.vn/hongthamttg/ http://violet.vn/th-quangtrung-namdinh/ http://violet.vn/thcs-hophung-namdinh/ http://violet.vn/tranhuubinhttgvb/ http://violet.vn/nguyentaitue/

TRANG WEB GD

THỜI TIẾT NAM ĐỊNH

DANH NGÔN MỖI NGÀY

TRA TỪ ĐIỂN

Đọc báo giải trí

Thư giãn

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CLIP_1_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_2_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_3_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_4_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_5_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_6_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP7_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP8_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_9_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png TRANQUOCTOAN3.flv NgomonHueMungDangCSVN.swf Clock_valentine.swf ClockqualacPM.swf Chaonamhocmoi1.swf Clock_mungxuanQuyTi1.swf Phuoc_loc_tho.png Thuyen_moc.swf Cheo_ghe.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TUỔI THƠ VÀ HỒN NHIÊN - 1

  TIN TỨC NÓNG TRONG NGÀY

  &

  TỔ QUỐC THÂN YÊU

  NGÀY NÀY NĂM XƯA

  TUỔI THƠ VÀ HỒN NHIÊN -2

  MỜI TRÀ

  Sắp xếp dữ liệu

  THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

  WEBSITE CÁ NHÂN QUẢN TRỊ

  THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN

  PGD&ĐT VỤ BẢN

  Chúc quý thầy cô giáo,các em học sinh cùng quý vị một ngày thật vui vẻ!

  NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn biên chế công chức giáo viên mầm non năm 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: CỔNG TTĐT NĐ
  Người gửi: Pdg Vụbản
  Ngày gửi: 15h:41' 25-12-2013
  Dung lượng: 56.5 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH NAM ĐỊNH
  –––––––––––––––


  Số: 31/2013/NQ-HĐND
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Nam Định, ngày 12 tháng 12 năm 2013
  
  

  NGHỊ QUYẾT
  Về việc phê chuẩn biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước;
  số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, y tế xã, phường, thị trấn và tổng số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2014


  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
  KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về Quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều Nghị định 21/2010/NĐ-CP;
  Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP;
  Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-BNV ngày 28/11/2013 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định;
  Xét Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế y tế xã, phường, thị trấn năm 2014;
  Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,
  QUYẾT NGHỊ:
  Điều 1. Phê chuẩn biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, y tế xã, phường, thị trấn và tổng số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2014 như sau:
  1. Tổng biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là: 30.253 biên chế, trong đó:
  + Công chức quản lý hành chính Nhà nước là: 2.328 biên chế.
  + Sự nghiệp Giáo dục đào tạo là: 22.777 người.
  + Sự nghiệp Y tế là : 3.419 người.
  + Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin - Thể thao là: 602 người.
  + Sự nghiệp khác là: 1.127 người.
  2. Số lượng người làm việc trong các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn là: 1.447 người.
  3. Tổng số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập là: 5.450 người.
  Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.
  Điều 3. Giao Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
  Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
  Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua./.
  Nơi nhận:
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Chính phủ;
  - Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
  - Như Điều 3, Điều 4;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
  - HĐND thành phố Nam Định;
  - UBND các huyện, thành phố;
  - Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
  - Website Chính phủ, Wesite tỉnh;
  - Lưu: VT.
  CHỦ TỊCH  Phạm Hồng Hà
  
  

   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT WEB TRƯỜNG HỌC TOÀN QUỐC

  TRANG WEB TOÁN HỌC

  THỬ TÀI CỜ VUA

  THƯ VIỆN DÀNH CHO THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG VIÔLET