WEBTHÔNGTINĐIỀUHÀNH PGD&ĐT VB

WEBSITE CÁNHÂNQUẢNTRỊ

Tài nguyên dạy học

Thời gian là vàng

WEB GV VỤ BẢN

http://vananh7680.violet.vn/ http://violet.vn/th-leloi-namdinh http://violet.vn/th-kimthai-namdinh http://violet.vn/th-tamthanh-namdinh http://violet.vn/th-quangtrung-namdinh http://violet.vn/thcs-kimthai-namdinh http://violet.vn/thcs-conghoa-namdinh http://violet.vn/thcs-lienbao-namdinh http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh http://vananh7680.violet.vn/ http://violet.vn/hoaikiencuong/ http://violet.vn/huongtyleloi/ http://violet.vn/hophung12/ http://violet.vn/lanhuongnd/ http://violet.vn/namanh2874/ http://violet.vn/quyducvu75/ http://violet.vn/th-tamthanh-namdinh/ http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh/ http://violet.vn/uythu75/ http://violet.vn/Thuy-hvt/ http://violet.vn/nguyenhoi/ http://violet.vn/khanhtg/ http://violet.vn/anhleducnd/ http://violet.vn/vanbien-thl-vb/ http://violet.vn/lienbaond/ http://violet.vn/vuluan/ http://violet.vn/phamson512/ http://violet.vn/hoangkhoi1983/ http://violet.vn/phamtuuyen/ http://violet.vn/nhuongthuong76/ http://violet.vn/lethanhhuong1981/ http://violet.vn/hongcoison197/ http://violet.vn/thcshophung/ http://violet.vn/tuankhoa0606/ http://violet.vn/anhkaka1316/ http://violet.vn/thcs-thanhloi-namdinh/ http://violet.vn/thcs-thanhloi-namdinh/ http://violet.vn/hongquang_ch/ http://violet.vn/thcs-thitrangoi-namdinh/ http://violet.vn/thcs-tranhuylieu-namdinh/ http://violet.vn/hoangoanhgd/ http://violet.vn/hongthamttg/ http://violet.vn/th-quangtrung-namdinh/ http://violet.vn/thcs-hophung-namdinh/ http://violet.vn/tranhuubinhttgvb/ http://violet.vn/nguyentaitue/

TRANG WEB GD

THỜI TIẾT NAM ĐỊNH

DANH NGÔN MỖI NGÀY

TRA TỪ ĐIỂN

Đọc báo giải trí

Thư giãn

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CLIP_1_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_2_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_3_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_4_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_5_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_6_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP7_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP8_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv CLIP_9_GIAO_LUU_HS_XUAT_SAC_NAM_DINH_NAM_2012.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png TRANQUOCTOAN3.flv NgomonHueMungDangCSVN.swf Clock_valentine.swf ClockqualacPM.swf Chaonamhocmoi1.swf Clock_mungxuanQuyTi1.swf Phuoc_loc_tho.png Thuyen_moc.swf Cheo_ghe.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TUỔI THƠ VÀ HỒN NHIÊN - 1

  TIN TỨC NÓNG TRONG NGÀY

  &

  TỔ QUỐC THÂN YÊU

  NGÀY NÀY NĂM XƯA

  TUỔI THƠ VÀ HỒN NHIÊN -2

  MỜI TRÀ

  Sắp xếp dữ liệu

  THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

  WEBSITE CÁ NHÂN QUẢN TRỊ

  THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN

  PGD&ĐT VỤ BẢN

  Chúc quý thầy cô giáo,các em học sinh cùng quý vị một ngày thật vui vẻ!

  Đề thi IOE tiếng anh lớp 5 vòng 20-21 cấp huyện(2011-2012)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Dõng (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:40' 26-01-2013
  Dung lượng: 527.5 KB
  Số lượt tải: 3405
  Số lượt thích: 0 người
  
  ĐỀ THI IOE LỚP 5 VÒNG 20 (CẤP HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012

  Name:………………………………….. Class: ……………
  School:………………………Primary School.
  __________________________________________________________________________
  Section 1: Defeat the Goal Keeper.
  Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.
  1. What does Mrs. Smith do?- She`s a ......
  A. farm B. policeman C. doctor D. businessman
  2. What ........ do you like? - I like warm weather.
  A. season B. activity C. weather D. sport
  3. It usually ........ in March.
  A.to rain B. rain C. raining D. rains
  4. ..... weather is often cool in Sapa.
  A. The B. No C. A D. Some
  5. What`s ........lunch, Ben? - There`s some rice and some fish.
  A. at B. in C. of D. for
  6. How does your father often travel to Ninh Binh City? - .......... train.
  A. On B. At C.By D.In
  7. What ....... are her eyes? - Black.
  A. time B. class C. colour D. subject
  8. ......... a letter here ........ you.
  A. It`s/on B. It`s/for C. There`s/for D. It has/ on
  9. She is working in the garden. She looks .....
  A.hungry B. tired C. interesting D. thirsty
  10. Odd one out
  A. dog B. cow C. pig D. string
  11. We shouldn`t ...... a lot in the evening
  A. eat B. to eat C. eats D.eating
  12. What`s the matter, Danny? - I`m ......
  A. nice B.cold C. big D. tall
  13. The boy ..... his teacher some beautiful flowers.
  A. like to give B. like giving C. likes gives D. would like to give
  14. ........ about going to Nha Trang?
  A. Why B.What C.Where D. When
  15. We have lots of ...... in the summer.
  A. rain B. raining C. rains D. rainy
  16. There are twelve moths in a ......
  A. week B. year C. weekend D. daily
  17. They buy some fruit but ........ vegetables.
  A. some B. any C. little D.no
  18. ......... walk on the grass!
  A. No B.Not C. Don`t D. Doesn`t
  19. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  A. camp B. table C. travel D. match
  Section 2: The teacher is coming.
  Put the words or letters in the right order to make a complete sentence or a complete word.
  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

  10. 

  11. 

  12. 

  13. 

  14. 

  15. 

  16. 

  17. 

  18. 

  19. 

  20. 

  Section 3: Leave me out.
  Take a redundant letter out from each word to make it correct
  u n i t f o r m ( s t o p r y (
  a r t m i s t ( c o u n a t r y (
  g r a y s s ( w o r e l d (
  s t a y d i u m ( n u m a b e r (
  p i a g n o ( b i s c h u i t (
  s e n o w ( r i g h i t (
  b o t i
  No_avatar

  Kín miệngSAO KHÔNG THẤY GÌ HẾT?

   

  No_avatar

  Xấu hổCÓ RỒI, XIN LỔI NHA.

   
  Gửi ý kiến

  LIÊN KẾT WEB TRƯỜNG HỌC TOÀN QUỐC

  TRANG WEB TOÁN HỌC

  THỬ TÀI CỜ VUA

  THƯ VIỆN DÀNH CHO THÀNH VIÊN TRANG RIÊNG VIÔLET